หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ชอนสมบูรณ์
  " ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี พัฒนาระบบการบริหารจัดการ "
 
  พันธกิจ
 
    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    สร้างและซ่อมบํารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ การผังเมือง
    ส่งเสริมสุขภาพและดูแลสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
    ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านตำบลน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านชุมชนมีความเข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบบริหารจัดการ
 
  เป้าประสงค์
 
  มีการคมนาคมสะดวก มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีเพียงพอ ได้มาตรฐานและทั่วถึง
  ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และผู้ที่มีรายได้น้อยมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
  เด็ก เยาวชนมีคุณภาพทางศึกษาที่ดี ชุมชนพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  งานด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและทั่วถึง
    มีแหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมชุมชนในสภาพที่ดีคู่ชุมชนตลอดไป
    การท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริม และการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
    ชุมชนมีความสมานฉันท์และเข้มแข็ง ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาสาธารณภัย ปัญหาสังคม หรือปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
    บุคลากรมีศักยภาพ มีเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในการบริการสาธารณะให้กับประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 082-239-2453
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036-796-035 , 036-796-039 โทรสาร : 036-796-039
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 210,274 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10